top of page
Featured Posts

Geld om te leren?

Veel loopbaancliënten vertellen aan mij dat ze zich graag willen blijven ontwikkelen of dat ze misschien een loopbaanswitch willen maken maar geen geld hebben om een opleiding te volgen.


Natuurlijk is het altijd belangrijk om je te blijven ontwikkelen! Deze tijd wordt wel eens de tijd van een 'leven lang leren'genoemd. En zoals gisteren iemand aan mij vertelde, krijgt ze energie van leren!

Ook is een recente opleiding op je cv de grootse kansvergroter (zie mijn blog) bij een sollicitatie dus ga ervoor!


Wat zou je nou kunnen ondernemen om toch een opleiding te kunnen volgen?


Stap 1: Ga op onderzoek uit.

Welke opleiding wil je gaan doen? Hoeveel kost de opleiding en hoeveel tijd zal de opleiding in beslag nemen? Past dat in je leven, in je werk? Kun je alvast bedenken wanneer je tijd hebt om te leren en hoe doe je dat in combinatie met een evt. gezin?

Ben je ambtenaar? Dan kun je gebruik maken van deze website bij jouw onderzoek..


Stap 2 : Ga in gesprek met je leidinggevende over jouw ontwikkeling. Is er budget voor jouw ontwikkeling? Mag je studeren onder werktijd of kun je misschien voorstellen het 50/50 te regelen?


Stap 3 : Afhankelijk van de opleiding zijn er meerdere manieren om aan geld te komen om te studeren. Hieronder een aantal mogelijkheden:

  1. Stap Budget

Met het STAP-budget krijg je als burger (als werkende of niet-werkende) een individueel leer- en ontwikkelbudget van maximaal €1.000,- (inclusief btw) dat je kunt gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen en je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten.

De invoeringsdatum is 1 maart 2022.
2. Levenlanglerenkrediet


Met het Levenlanglerenkrediet kun je geld lenen als je geen recht hebt op studiefinanciering. Lees ook mijn blog over dit krediet.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om recht te hebben op levenlanglerenkrediet. De belangrijkste zijn:


  1. Je doet een erkende voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit (ook modulair onderwijs). Of je doet een voltijdse bol-opleiding aan het mbo.

  2. Je bent jonger dan 56 jaar.

  3. Jouw collegegeld of lesgeld wordt niet volledig vergoed door een andere persoon of instantie, bijvoorbeeld uw werkgever.


3. Denk eens aan een EVC traject


Met een EVC traject kun je jouw ervaring en competenties vastleggen in een Ervarings Certificaat. Je kunt bijv. vrijstelling krijgen voor bepaalde vakken van een HBO opleiding en soms wordt er ook samengewerkt met opleidingen. Een cliënte van mij werkte op HBO niveau en wilde dit graag verzilveren. Ze heeft het EVC traject voorgelegd aan haar werkgever en uiteindelijk heeft de werkgever voor alle werknemers het traject betaald!


4.(gratis) E-learning


Korte cursussen kun je ook gratis volgen online!

Gratis e-learning kan bij verschillende websites zoals mooc of via LinkedIn (Lynda) , zelfs youtube of Coursera. Een Nederlandse website is Springest.


5. (gratis) Omscholen naar alternatieve en kansrijke beroepen


Voor veel mensen met een kansarm beroep zijn er genoeg alternatieve beroepen denkbaar. Vaak zijn dit zogenaamde vitale beroepen zoals in de zorg. Een cliënte van mij is dit jaar op latere leeftijd overgestapt naar een baan in de zorg en haar opleiding werd vergoed. Maar denk ook aan beroepen die het online winkelen mogelijk maken. Soms moet iemand zich laten omscholen om een overstap naar een kansrijk beroep in een andere sector te realiseren. In de ICT zijn ook daarom ook veel mogelijkheden om betaald een opleiding te volgen.Mogelijkheden genoeg dus om aan de slag te gaan met een opleiding. En soms kost het je wel wat, maar is dat het niet waard? Laat me in het commentaar weten of jij nog tips hebt!


Recent Posts
Search By Tags
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
Follow Us
bottom of page