St!r geregistreerd

Ik ben bij St!r geregistreerd als Erkend Coach. Stichting Registratie, kortweg StiR, is een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties en registers beheert van supervisoren, coaches en overige professioneel begeleiders. StiR is daarmee een onafhankelijk keurmerk voor professioneel begeleiders in Nederland.

De bij St!R geregistreerde professioneel begeleiders onderschrijven en werken conform de Gedragscode voor professioneel begeleiders. In samenhang met de Gedragscode voor professioneel begeleiders kent St!R een vertrouwenscommissie en Tuchtcollege, klik hier voor het klachtreglement.

Een klacht kan per e-mail worden ingediend bij het secretariaat, via info@stir.nu en bevat ten minste:

  • naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de klager

  • naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de coach waarop de klacht betrekking heeft

  • algemene gegevens over het coachingstraject (bijv. de coachingovereenkomst)

  • een omschrijving van de klacht

  • relevante informatie over de klacht (feiten, omstandigheden of gebeurtenissen met betrekking tot het ontstaan van de klacht, eventuele correspondentie over de klacht)

  • informatie over hetgeen is ondernomen om te komen tot een oplossing van deze klacht

  • datering en ondertekening van de klacht door de klager

 

De klager is een bedrag van € 50 euro verschuldigd. Hiervoor ontvangt u een factuur. Nadat het verschuldigde bedrag is ontvangen wordt uw klacht in behandeling genomen. Het bedrag wordt terugbetaald indien een klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard.

Voor mijn privacybeleid kun je hier klikken.